White blackberry (Rubus niveus)

White blackberry flower buds are creamy-white.
Caption: White blackberry flower buds are creamy-white.
Photographer: Wendy Gibney NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>