Gorse (Ulex europaeus)

Gorse readily infests creek banks.
Caption: Gorse readily infests creek banks.
Photographer: Sandy Leighton

<< Previous | Back to weed profile | Next >>