Gorse (Ulex europaeus)

Gorse plant
Caption: Gorse plant
Photographer: NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>