Senegal tea plant (Gymnocoronis spilanthoides)

Infestation of senegal tea plant.
Caption: Infestation of senegal tea plant.
Photographer: Kim Hignell

<< Previous | Back to weed profile | Next >>