Senegal tea plant (Gymnocoronis spilanthoides)

Senegal tea plants can form from fragments.
Caption: Senegal tea plants can form from fragments.
Photographer: Kim Hignell

<< Previous | Back to weed profile | Next >>