Senegal tea plant (Gymnocoronis spilanthoides)

Common size of Senegal tea plants.
Caption: Common size of Senegal tea plants.
Photographer: Melissa Kahler NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>