Saffron thistle (Carthamus lanatus)

Saffron thistles invade pastures.
Caption: Saffron thistles invade pastures.
Photographer: Jeff Burton

<< Previous | Back to weed profile | Next >>