Praxelis (Praxelis clematidea)

Praxelis has blue, purple or lilac flowers.
Caption: Praxelis has blue, purple or lilac flowers.
Photographer: Colin G. Wilson

<< Previous | Back to weed profile | Next >>