Giant Parramatta grass (Sporobolus fertilis)

Giant Parramatta grass management effects, Nymboida
Caption: Giant Parramatta grass management effects, Nymboida
Photographer: Andrew Storrie

<< Previous | Back to weed profile | Next >>