Giant Parramatta grass (Sporobolus fertilis)

Giant Parramatta grass seed heads.
Caption: Giant Parramatta grass seed heads.
Photographer: Bob Trounce NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>